Media

Eksperci z 26 krajów dyskutują o kierunkach zmian w edukacji


W dniach 17–19 maja w Warszawie spotka się prestiżowe grono ekspertów zajmujących się edukacją, a zwłaszcza kształceniem nauczycieli. Eksperci pochodzą z 26 krajów świata. Obok naukowców, polityków oświatowych i praktyków reprezentujących różne kraje europejskie, na konferencje sieci naukowej Teacher Education Policy in Europe (TEPE) przybędą przedstawiciele z takich krajów, jak USA, Chile, Turcja, Izrael, Arabia Saudyjska, czy Ghana.


VI międzynarodowa konferencja sieci TEPE pt. „Badania, polityka, praktyka w zakresie kształcenia nauczycieli w Europie” organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Uniwersytet Łódzki zgromadzi ponad 120 naukowców, praktyków i polityków w celu wypracowania rekomendacji w sprawie kształcenia, dokształcania, doskonalenia i uczenia się nauczycieli. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji jest Pani dr hab. Joanna Michalak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, która od 2008 roku jest członkiem Rady Naukowej TEPE.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji plenarnej 18 maja (piątek) w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Gości przywita wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki, natomiast wykład otwierający wygłosi prof. Kay Livingston, członkini unijnej grupy roboczej ds. kształcenia zawodowego nauczycieli działającej przy Komisji Europejskiej. Brytyjska profesor postara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego należy dbać o jakość kształcenia nauczycieli oraz w jaki sposób ją oceniać. W trakcie dalszych obrad podczas jednej z sesji plenarnych przed międzynarodowym gronem ekspertów zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki polskich beneficjentów w zakresie realizacji europejskich projektów edukacyjnych finansowanych ze środków programu „Uczenie się przez całe życie”, którym zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Jest to doskonała okazja do pochwalenia się sukcesami polskich nauczycieli i pracowników akademickich w zakresie samokształcenia i rozwoju zawodowego, które nie byłyby tak znaczne, gdyby nie europejska współpraca partnerska.

Konferencja umożliwi ekspertom dyskusję na temat sposobów zmniejszenia luki pomiędzy polityką edukacyjną, badaniami naukowymi i praktyką w celu podniesienia jakości nauczania i uczenia się na wszystkich etapach kształcenia. Uczestnicy poszczególnych sesji podejmą próbę zidentyfikowania barier w doskonaleniu edukacji nauczycieli i znalezienia sposobów poprawy tej sytuacji. Wnioski z dyskusji zostaną przekazane Komisji Europejskiej.

Językiem roboczym spotkania jest język angielski. Dziennikarzy zapraszamy do udziału w sesji plenarnej, która odbędzie się w piątek 18 maja o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Alejach Ujazdowskich 28.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną konferencji: http://www.tepe2012.uni.lodz.pl/

Prosimy o potwierdzenie obecności:Ewa Jaczewska kom: 692 259 529, Tel.: 22 46 31 172
email: ejaczewska@frse.org.pl

Person responsible for contact with media

Ewa Jaczewska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

 

E-mail:ewa.jaczewska@frse.org.pl

Tel:  22 46 31 172

Fax: 22 46 31 029

www.frse.org.pl

 

TEPE 2012 © Copyright 2012| Wydział Nauk o Wychowaniu we współpracy z FRSE | University of Lodz